DETTE GJØR DU MED VEGGUR ETTER RENS/OVERHALING

Loddur:

1.     Først henger du opp klokkekassen

2.     Deretter skal begge loddene henges opp,

NB!!viktig at dette gjøres FØRST - før pendel.

Om ikke kan klokken «halte» og den vil da mest sannsynlig stoppe etter kort tid.

3.     Etter loddene er på skal pendelen på,

4.     Nå vatrer du opp kassen

5.     Puff pendelen forsiktig slik du hører tikkelyden.

 

  • Justering av visere skjer klokkens retning. Det er viktig å vente på slagene ved hel og halv slik den slå ferdig før du justerer videre.
  • Noen klokker kan komme av slagene ved flytting. Timeviser kan flyttes uavhengig av klokken. Om den slår for eksempel 3 slag og timeviser viser for eksempel 5 eller noe annet, flytt timeviser til riktig time, i dette forslaget til kl 3. Ta gjerne kontakt med oss hos Urspesialisten på telefon 4792089217 for mer info.
  • De aller fleste klokkene har 8 døgns verk men noen få har 14 dager. Vår anbefaling er at du bruker en fast dag i uken til å trekke opp klokken.
  • Om du ikke ønsker slagene, la vær å trekke loddet til venstre (ved 9 tallet) Da vil det automatisk etter nedgang stoppe å slå.

 

Opptreksfjærklokke:

1.     Først henger du opp etter klokkekassen.

2.     Nå skal den loddes av. Det vil si: Klokken er stilt inn riktig i lodd fra butikk. Det er bare å puffe Pendelen forsiktig i gang til du hører tikkelyden.

  • Justering av visere skjer klokkens retning, viktig å vente på slagene ved hel og halv slik den slå ferdig før du justerer videre.
  • Noen klokker kan komme av slagene ved flytting, timeviser kan flyttes uavhengig av klokken. Om den slår for eksempel 3 slag og timeviser viser for eksempel 5 eller noe annet, flytt timeviser til riktig time, i dette forslaget til kl 3. Ta gjerne kontakt med oss hos Urspesialisten på telefon 4792089217 for mer info.
  • Aller fleste klokker har 8 døgns verk, noen få har 14 dager. Bruk en fast dag i uken for å trekke opp.
  • Om du ikke ønsker slagene, la vær å trekke fjæra til venstre (ved 9 tallet) Da vil det automatisk etter nedgang stoppe å slå.

 

Går klokken for fort eller sakte?

Helt nederst på pendelen, er det en mutter på en gjengestav.

En runde rundt er ca 8 sek.pr dag.

For å få til å gå fortere, vri mot klokken og motsatt for senere.

 

Med denne informasjonen tilgjengelig, håper vi du vil høre den vakre tikkelyden igjen hjemme hos deg. Skulle det være noe du lurer på, eller får du ikke klokken til å gå som den skal?  Ta kontakt med oss på urspesialisten@gmail.com eller ring oss direkte på telefon 92 08 92 17

Meny

Innstillinger