Velger du en full service på klokken din gjør urmakeren følgende

Demontering

·       Først fjernes lenke/reim fra urkassen som så åpnes.

·       Urmakeren kan ofte finne feil eller slitasjeskader på deler allerede her, men noen ganger oppdages ikke skadene før delene er renset.

·       urverket tas ut og demonteres.

Rensing

·       Demonterte deler fra urverket renses i en egen rensemaskin.

·       Selve rensingen er en avansert prosess. Det renses i flere rensevæsker som fjerner gammel olje og skitt.

Montering av urverket

·       Urmakeren undersøker alle delene, og bytter nødvendige deler.

·       Urverket settes nå sammen. Det smøres med flere typer oljer og fett. Dette gjøres slik at klokken kan gå godt og unngå slitasje.

·       Urverket sjekkes for feil og uregelmessigheter og evt nødvendigheter blir gjort for at urverket skal gå riktig.

Polering

·       Vi tilbyr også lenke- og kasse polering dersom kunden ønsker dette. Dette gjelder kun klokker i stål, gull og sølv.

Montering av klokken

·       Klokken monteres sammen,

                           urverket settes på plass i kassen

alle pakninger blir kontrollert eller skiftet.

Det blir foretatt en endelig test på nøyaktighet.

Trykktest

·       Har du en Klokken som er vanntett, 100 meter eller mer, blir den testet i et trykkluftkammer

Kvalitetssjekk

·       Til slutt blir klokkens nøyaktighet justert slik at klokken fungerer som den skal.

·       Klokken er nå klar for henting

·       Urspesialisten gir 12 måneders garanti ved en full service.

Meny

Innstillinger